ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี