สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นประยุกต์อย่างสร้างสรรรค์ "เทียนพรรษาหอมวัดเมืองเดช เทียนพรรษาหอมใหญ่ที่สุดในโลก"

Share
     ความประทับใจ คืนวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้เขียนไดเที่ยวชมต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแต่ละคุ้มวัดได้จัดทำสวยงามวิจิตรอลังการ ชื่นชมในความสามารถของคณะผู้จัดทำและความร่วมมือของชาวชุมชนแต่ละคุ้มวัดที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ

     และอีกหนึ่งความประทับใจต้นเทียนพรรษาหอมของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม เมื่อเข้าไปใกล้จะได้สัมผัสกับกลิ่นหอมของเทียนพรรษาผสมผสานกับความวิจิตรตระการตางดงามล้ำคุณค่าศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ด้วย "ลวดลายอีสานแท้" เทียนพรรษาได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตอนที่ ๑๑๗ พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงส์พิมาน ภายหลังจากที่ทรงตรัสพระธรรมเทศนาอภิธรรม ๗ คัมภีร์ โปรดพระพุทธมารดา นำมาออกแบบเป็นเรื่องราวประกอบบนรถต้นเทียนเสนอเรื่องราวของขบวนส่งเสด็จซึ่งประกอบด้วยหมู่เทพดา หมูู่พรหม และเหล่านางฟ้า     ลวดลายบนขบวนเทียนพรรษาได้นำเอาลวดลายศิลปวัฒนธรรมอีสานแท้ที่มีปรากฏตามโบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน การสังเกตพืชพรรณและสัตว์นานาชนิด นำมาจินตนาการสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนขบวนรถต้นเทียนพรรษาที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานใต้อย่างแท้จริง ทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาของชาวอำเภอเดชอุดมและชาวอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมและยินดียิ่งนัก ความสวยงาม ความอลังการ ประทับใจอยู่ในความทรงจำของผู้มาเยี่ยมชมตลอดไป


     ความสวยงามและงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เทียนพรรษาหอมวัดเมืองเดช จะอยู่ในความทรงจำของผู้เขียนตลอดไป และขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เทียนพรรษาหอมทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้


เครดิต : เจ้าของภาพสวยทุกท่าน และบทความจาก www.gotoknow.org