สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ขึ้นบน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

     สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

       ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th เทศบาลเมืองเดชอุดม

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-30 กันยายน 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th เทศบาลเมืองเดชอุดม

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม

     สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

     สรุปผลการดำเนินงานการจัดศื้อจัดจ้าง เดือย มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 1-31 เดือนมีนาคม 2559

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน 2558

 
 
Powered by Phoca Download