สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ขึ้นบน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
 hot
ขนาดไฟล์:
1.18 MB
วันที่:
20 มิถุนายน 2560
ดาวน์โหลด:
97 x

      อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ว่าด้วยการสรรหาแลเเลือกสรรแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 2 ก.ค. 2547 ดังนั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร รวมคะแนน จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download