สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ขึ้นบน

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากซอยพุฒพัน-ถนนสุรพงษ์ดำริ)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากซอยพุฒพัน-ถนนสุรพงษ์ดำริ)
ขนาดไฟล์:
1.76 MB
วันที่:
24 มกราคม 2561
ดาวน์โหลด:
0 x

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากซอยพุฒพัน-ถนนสุรพงษ์ดำริ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 123,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นเงิน 123,000.- บาท 

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download