สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

แจ้งโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 4 )

Share

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 4 ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้....

      สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<