สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครังที่ 3/2557

Share

 

 

>>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<