สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประชาสัมพันธ์ การรับชำระแท่นและต่อสัญญาเช่าแท่น ตลาดสดเทศบาล 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

Share

 

ด้วยเทศบาลเมืองเดช ฝ่ายพัฒนารายได้ จะดำเนินการออกบริการรับชำระค่าเช่า และบริการต่อสัญญาเช่าแท่นตลาด ปีที่ 8 ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 15.30 น. ศูนย์ปฏิบัติงานเทศกิจตลาดสด 1

 จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการชำระค่าเช่าประจำเดือนและต่อสัญญาเช่าแท่นตลาดปีที่ 8 ให้เรียบร้อย ภายในวันและเวลาที่กำหนด ฝ่ายพัฒนารายได้โทร 045-362-642, 045-361-566 ต่อ 401