สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558

Share

 กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดมและบริเวณถนนเดช-นาห่อม ตลอแนวถนนประชาถึงสนามกีฬาชุมชนบ้านหนองแสงใต้

 

>>>ดาวน์โหลดรายงานประชุมสภา<<<