สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2559

Share

     ตามที่เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการได้ยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการต่างๆ ประจำปี 2559 นั้น เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ชำระภาษี

 

     เทศบาลเมืองเดช จึงออกมาบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเดชอุดม (ตรงกันข้ฃามสำนักทะเบียนอำเภอเดชอุดม) ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และศูนย์ปฎิบัติงานเทศกิจ (ตลาดสด 2 ศูนย์การค้าเดชอุดม)ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<