สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเดชอุดม

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<