สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

Share

     ในช่วงวันที่ 28-30 เมษายน 2559 บริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางแห่ง โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง และบางพื้นที่จะมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้ โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรำยจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ำยโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<