สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

Share

     ด้วยสภาเทศบาลเมืองเดช ได้เรรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<