สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศรับสมัครบคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะรับสมัครบคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 อัตรา โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2560 ที่งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<