สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ขอประชาสัมพันธ์ เนื้องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ได้แจ้งงดจ่ายไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

Share

      เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ขอประชาสัมพันธ์ เนื้องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ได้แจ้งงดจ่ายไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั้งกัน....

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<