สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

Share

       ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและตรวจสอบได้  เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน

      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเดชอุดม หรือที่ http://www.detudomcity.go.th 

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<