สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฎิบัติการ จำหน่วน 1 ตำแหน่ง

Share

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฎิบัติการ จำหน่วน 1  ตำแหน่ง สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา โดยให้ขอใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ในเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<