สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

Share

      ด้วย เทศบาลเมืองเดช ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 บัดนี้ได้ถึงระยะเวลาที่ต้อง ยื่นแบบและชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้...

      เทศบาลเมืองเดช จึงขอประกาศให้เจ้าของกิจการทุกท่านได้ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประก่ศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<