สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก เบอร์โทรศัพท์ 045-362778 ประจำงานป้องกันฯ ชำรุด

Share

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม  ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก เบอร์โทรศัพท์ 045-362778 ประจำงานป้องกันฯ ชำรุด ขณะนี้ กำลังดำเนินการแก้ไข สามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆที่เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่โดยตรง

   สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<