สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตเทศบาล (ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ยอดโดม) ณ แก่งลำดวน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

   

      วันที่ 8 กันยายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตเทศบาล (ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ยอดโดม) ณ แก่งลำดวน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2560

   

      วันที่ 8 กันยายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ที่สถานที่อ่านหนังสือ ประจำสถานศึกษา

   

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ที่สถานที่อ่านหนังสือ ประจำสถานศึกษา รร.อนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

มอบแผงกั้นจราจร และกรวยส้ม ให้กับสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมเพื่อนำไปใช้งานด้านการจราจรต่อไป

   

     วันที่ 6 กันยายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองเดชอุดม ส่งมอบแผงกั้นจราจร และกรวยส้ม ให้กับสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมเพื่อนำไปใช้งานด้านการจราจรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์บอร์โทรศัพท์ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม

   

    เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์บอร์โทรศัพท์ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-4536-2778 สถานีดับเพลิงหลัก สามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเบอร์ 0-4525-1273 สถานีดับเพลิงย่อย สามารถติดต่อได้หลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี

   

    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี เข้าศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยท่าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายณัฎฐวัฒน์ ศรีสังวาลย์ เป็นผู้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าระงับเหตุไฟไหม้ร้านศูนย์เด็ก เก็บอุปกรณ์ของเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน ข้างธนาคารกรุงศรีฯ

   

    วันที่ 2 กันยายน 2560 งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองเดชอุดม เข้าระงับเหตุไฟไหม้ร้านศูนย์เด็ก เก็บอุปกรณ์ของเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน ข้างธนาคารกรุงศรีฯ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ประเมินความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ 100,000 บาท นายสมคิด แก้วรักษา มาถึงที่เกิดเหตุรับว่า เป็นอาคารที่ตนเองเช่า เก็บอุปกรณ์ ส่วนสาเหตุรอทางพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

   

     ประชาสัมพันธิ์ การเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สมัครได้ที่ว่าการอำเภอที่ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นั้นได้ สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 กันยายน 2560 สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม (งานถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2560

   

       วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ กองการศึกษา ได้จัด โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ.ศูนย์ปฏิบัติ "แสงธรรมส่องชีวิต" วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

   

       ขอเชิญผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 

จึงขอให้ท่านมาแสดงตนยืนยัน เพื่อขอรับสิทธิ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560 โดยนำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้

1.กรณีมาด้วยตนเอง
      1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
      1.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีรับเบี้ยผู้พิการ)
     1.4 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธอส.

2.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน
     2.1 หนังสือมอบอำนาจ
     2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
     2.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
     2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีรับเบี้ยผู้พิการ)
     2.5 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธอส.

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม
  2. ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
  3. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกวด "อำเภอสะอาด" ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง ประชารัฐ ระยะที่ 1 (2559 - 2560) ณ ห้องประชุมศรีสุระ
  4. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการรู้ทันป้องกันเอดส์ ณ ห้องประชุมศรีสุระ
  5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเดชอุดม ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดหนอนแมลงโรงเรียนบ้านหนองแสง
  6. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬารักบี้ 7 คน โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อ.เดชอุดม ตัวแทนของ จ.อุบลราชธานี
  7. ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
  8. เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติชัย คำแสนราช นักกีฬาตะกร้อชินลง เหรียญทอง และเหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ 29
  9. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้ำระบายไม่ทัน เมื่อเกิดฝนตกหนัก บริเวณถนนสถลมาร์ค (หน้าโลตัสเดชอุดม)
  10. ร่วมกันทำความสะอาด ตามนโยบาย 5 ส บริเวณห้องใต้ดิน สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม