สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาเดชอุดม จำกัด

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาเดชอุดม จำกัด ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมณาปณกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร เดชอุดม จำกัด 3

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมณาปณกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร เดชอุดม จำกัด 3 ณ ห้องประชุมสมาคมสหกรณ์การเกษตร เดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่1/2561

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561สภาเทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยพ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล และ นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน "รักกัน มั่นคง เหมือนประสาททองหลาง @ เดชอุดม" ณ ปราสาททองหลาง ต.ท่าโพธิ์ศรี

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงาน "รักกัน มั่นคง เหมือนประสาททองหลาง @ เดชอุดม" ณ ปราสาททองหลาง ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทนาอนุสรณ์)

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทนาอนุสรณ์)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีเปิดโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ใส่ใจสุขภาพชาวเดชอุดม จัดโดย กศน.เดชอุดม ร่วมกับ เทศบาลเมืองเดชอุดม

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ใส่ใจสุขภาพชาวเดชอุดม จัดโดย กศน.เดชอุดม ร่วมกับ เทศบาลเมืองเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานดับเพลิง ในระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2561

    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานดับเพลิง ในระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมนำกระเช้าเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และหัวหน้าส่วนราชการ นำกระเช้าเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งมี 2 ราย ได้แก่ นายจันทา งามพันธุ์ ชุมชนแสนตอ อายุ 101 ปี และนางนา กันยามา ชุมชนป่าก่อ อายุ 106 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีเปิดบุญมหาชาติประจำปี บุญผะเหวด วัตเวตวันวิทยาราม ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัตเวตวันวิทยาราม

    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชน ร่วมงานพิธีเปิดบุญมหาชาติประจำปี บุญผะเหวด วัตเวตวันวิทยาราม ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัตเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศพด.เกมส์ ครั้งที่ 3 ) ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้ปกครอง ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศพด.เกมส์ ครั้งที่ 3 ) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2561
  2. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เหตุวาตภัย)
  3. ร่วมงานพิธีรับพระราชทานเงินขวัญถุง และต่อยอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านสองคอน ตำบลตบหู
  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเดชอุดม ออกระงับเหตุ ไฟไหม้ ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
  5. ร่วมประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  6. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับประชาคมเมือง (ประชาคมท้องถิ่น)ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 )
  7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ออกระงับเหตุไฟไหม้โรงอบปลาทู ของนายประสิทธิ์ จันทร์พันธ์
  8. ร่วมถ่ายทำข่าวของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม
  9. ร่วมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
  10. เทศบาลเมืองเดชอุดมจะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี 2561