สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2561

      วันที่ 31 มกราคม 2561นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เหตุวาตภัย)

      วันที่ 25 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เหตุวาตภัย) เพื่อเป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีรับพระราชทานเงินขวัญถุง และต่อยอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านสองคอน ตำบลตบหู

      วันที่ 25 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมงานพิธีรับพระราชทานเงินขวัญถุง และต่อยอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านสองคอน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเดชอุดม ออกระงับเหตุ ไฟไหม้ ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

      วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 21.00 น ได้รับแจ้ง สภ.เดชอุดม ว่าเกิดไฟไหม้ ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเดชอุดม ออกระงับเหตุ และตรวจสอบพบว่าเป็นอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุจะได้ตรวจสอบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

      วันที่ 24 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และนายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม เดินทางไปร่วมประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับประชาคมเมือง (ประชาคมท้องถิ่น)ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 )

      วันที่ 23 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับประชาคมเมือง (ประชาคมท้องถิ่น)ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ออกระงับเหตุไฟไหม้โรงอบปลาทู ของนายประสิทธิ์ จันทร์พันธ์

   วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 05.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ออกระงับเหตุไฟไหม้โรงอบปลาทู ของนายประสิทธิ์ จันทร์พันธ์ เลขที่ 259 ม.19 ซอยลงขัน ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ.อุบลฯ เสียหายทั้งหลัง ส่วนสาเหตุจะได้ทำการสอบสวนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถ่ายทำข่าวของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม

   วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และนายณัฎฐ์วัฒน์ ศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสต้อนรับนักข่าวและทีมงาน ที่เดินทางมาถ่ายทำข่าวของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

    วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดมจะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี 2561

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองเดชอุดมจะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขต เริ่มขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 พ.ย. 61 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันเวลาราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-361-302 ต่อ 301 โทรสาร 045-361-169

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเดชอุดมในการประชุมจัดแผนร่าง แผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
  2. ร่วมพิธีเปิดงานบุญมหาชาด บ้านชัยอุดม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561
  3. ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
  4. ร่วมงานกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม
  5. ร่วม มอบกระเช้าและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล และ ท้องถิ่นจังหวัด
  6. ร่วมมอบกระเช้า เพื่อสวัสดีปีใหม่ แด่นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม
  7. สวัสดีปีใหม่ 2561
  8. ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2561
  9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดภายนอกอาคารของสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม
  10. รับมอบกระเช้าและปฏิทิน จากผู้จัดการธนาคารกรุงไทย และคณะ