สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการ "ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560

   วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน หน่วยงานรัฐ และชุมชน ร่วมโครงการ "ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดมให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่เด็กๆ รร.อนุบาลเทศบาลฯ ในสังกัด

    วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมดูแลการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่เด็กๆ รร.อนุบาลเทศบาลฯ ในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานจัดพิธีมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และ นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานจัดพิธีมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยบ้านเรือนและที่ดินเพาะปลูกในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยพล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี และนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน "วันรพี" 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"

      วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมงาน "วันรพี" 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่มกับวัดศิริสารคุณ จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560

      วันที่ 4 สิงหาคม 2560  นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลกองการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่มกับวัดศิริสารคุณ จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ.วัดศิริสารคุณ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด ให้กลับมาสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ดีเช่นเดิม

      วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด ให้กลับมาสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ดีเช่นเดิม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560

     วันที่ 3 สิงหาคม 2560 พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยม อาคารสถานที่และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใหม่สำหรับ นร.อนุบาล 1 และอนุบาล 2

     วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยม อาคารสถานที่และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใหม่สำหรับ นร.อนุบาล 1 และอนุบาล 2 รร.อนุบาลฯ ในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

     วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเดช

     วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเดช

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 2560
  2. เข้าให้การตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  3. ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวชุมชนแดนเกษม ที่ประสบเหตุน้ำท่วม และพักพิงอยู่ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเมืองเดช
  4. ร่วมลงพื้นที่กับ จนท.ปกครอง และสมาชิก อส.อ.เดชอุดม ที่ 5 ลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ณ ตำบลตบหู
  5. ร่วมพิธีมอบยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
  6. ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเวตวันวิทยาราม
  7. โครงการจัดกิจกรรม "Big Cleanning Day" และ ถวาย ภัตตาหารเพล ณ วัดเวตวันวิทยาราม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
  8. ร่วมถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัตเวตวันวิทยาราม
  9. ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนา"สุจริตธรรมกถา"เฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
  10. ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี