สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทำบุญเลี้ยงพระและเจิมป้ายโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระและเจิมป้ายโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผุ้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน โดยมีวิทยากรจากพัฒนาการอำเภอเดชอุดมมาให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชน ณ ห้องประชุมศรีสุระ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัด,นายอำเภอเดชอุดม ร่วมงานโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีโอกาสต้อนรับนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเดชอุดม ซึ่งเดินทางมาเป็นเกียรติในงานโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดย จังหวัดอุบลราชธานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี สภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและ อสม.

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง รวมทั้งคณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและ อสม.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน และอสม.ร่วมประชุมโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและ อสม. ณ ห้องประชุมศรีสุระ

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2558

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองเดชอุดม มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมหมาย แสงสว่าง นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 28 เมษายน 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายให้นายสมคิด สายเมฆ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ให้้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนทั้ง 31 ชุมชน ณ ห้องประชุมสรีสุระ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวงศรวงศาลปู่ตา โดยในงานพิธีปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมงานพิธี

วันที่ 26 เมษายน 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมทำพิธีบวงศรวงศาลปู่ตา โดยในงานพิธีปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเดชอุดม นายสมชัย คล้ายทับทิม และภรรยา เข้าร่วมงานพิธีอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

งานพิธีพุทธาภิเษกสมโภชองค์พระประธาน ประจำเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 24 เมษายน 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมจัดงานพิธีพุทธาภิเษกสมโภชองค์พระประธาน ประจำเทศบาลเมืองเดชอุดม โดยในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานพิธีสมโภชองค์พระประธานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่ขาว พระพุทธรูปประจำเทศบาล และศาลพระพรหม พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
  2. ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการจัดกิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี 2558
  3. ดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเมืองใหม่
  4. พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรนายอำเภอ คณะผู้บริหาร และผู้สูงอายุ
  5. การประกวดเทพีสงกรานต์ เทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปี 2558
  6. พิธีรดน้ำและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายประทีป กีรติเรขา และภรรยา
  7. ขอเชิญเข้าร่วมบวชชีพราหมณ์ พิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธรูป ประจำเทศบาล
  8. ขอเชิญประชุมเรื่องผังเมืองเดชอุดม-โพนงาม
  9. ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
  10. วันจักรี