สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและคณะ เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ นายกเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 5 มกราคม 2558 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและคณะ เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

วันที่ 5 มกราคม 2558 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองเดชอุดม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหาร และถือโอกาสรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558

วันที่ 1 มกราคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และชุมชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล

   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2558

     ด้วย บัดนี้ได้ถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุ่งท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาติต่าง ประจำปี 2558 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหารร่วมงานวันพ่อ ที่โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานวันพ่อ ที่โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมกฎหมายหน้ารู้เพื่อประชาชนและชี้แจงแนวทางปฏิบัติการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก.

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชน เข้าร่วมโครงการกฏหมายน่ารู้เพื่อประชาชนและ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก. ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2557

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองเดชอุดม มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนบริจาคพันธุ์สมุนไพร และร่วมปลูกเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรสาธิต พร้อมเปิดป้ายสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติในหลวง

เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญชวนบริจาคพันธุ์สมุนไพร และร่วมปลูกเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรสาธิต พร้อมเปิดป้ายสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติในหลวง ในวันที่ 9 ธันวาคม เวลา08.00น

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสมหมาย แสงสว่าง และนายสุริยา จันทะสิงห์ เข้ารับรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
  2. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เทศบาลเมืองเดชอุดมคัพ ครั้งที่ 16
  3. พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  4. ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557
  5. เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
  6. นายกฯ และคณะผู้บริหาร มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถเทศบาลเพื่อนำไปปฏิบัติ
  7. สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
  8. เทศบาลเมืองเดชอุดม ต้อนรับ รองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
  9. การประชุม สภากาแฟอุบลราชธานี ประจำปี 2557
  10. ทำบุญงานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงเกษม