สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรงณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดกิจกรรมการทำความสะอาดตลาดสด ตามโครงการรงณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เสร็จกิจกรรมได้แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารเทศบาลร่วมกิจกรรม "วันรพี" เพื่อร่วมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองเดชอุดม โดย นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายประวัติ ศรีพรรณา เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันรพี" เพื่อร่วมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองเดช

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 และเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่าวมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองเดชอุดม โดย นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในตำบลนำร่อง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ นายอำเภอเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตาม โครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในตำบลนำร่อง ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโลตัสเดชอุดม ภายหลังจากมีฝนตกหนักตลอดคืน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เช้ามึดวันนี้ นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมขังที่ ถนนถนนสถลมาร์ค (เดชอุดม-อุบลราชธานี) บริเวณหน้าห้างโลตัสเดชอุดม เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน โดยสาเหตุเกิดจากมีพายุฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักแต่คืนนี้

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ออกไปมอบถุงผ้าชุดดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ตามโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2557

อ่านเพิ่มเติม...

Page 44 of 44