สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นายวีระพงศ์ ไชยเดช รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้รับมอบหมายจากนายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเวตวันวิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันตำรวจแห่งชาติ ณ สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมได้มอบหมายให้นายสมคิด สายเมฆ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันตำรวจแห่งชาติ ณ สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

 วันนี้ 8 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันออกพรรษา เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสมหมาย แสงสว่าง นายกฯ ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทงขึ้นทุกปี สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ได้เคยปฏิบัติกันมาในอดีต

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดมต้อนรับ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ พร้อมคณะ

 วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการนี้ นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น

 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศบาลเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ นโยบายของรัฐบาลและนำไปปฎิบัติตามอำนาจหน้าที่ ในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกรียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.นำโดย นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะ ได้เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกรียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการชาวอุบลราชธานีรวมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี ประจำปี 2557

 วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายนิยม ถิ่นขาม ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการชาวอุบลราชธานีรวมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี ประจำปี 2557 ณ บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 15 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานเลี้ยงตอนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงตอนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คนใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญมหาสังฆทาน ณ วัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 29 กันยายน 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญมหาสังฆทาน ณ วัดเวตวันวิทยาราม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานบุญสังฆทาน ณ วัดศิริสารคุณ บ้านตลาด บ้านศรีอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมงานบุญสังฆทาน ณ วัดศิริสารคุณ บ้านตลาด บ้านศรีอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2557 "วัดสะอาด ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์อนามัยสิ่งแวดล้อม"
  2. ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าเช่าแทนตลาดสดเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2557
  3. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ
  4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557
  5. กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2557
  6. โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน อุบลราชธานี ครั้งที่ 3
  7. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ปีงบประมาณ 2557 "วัดสะอาด ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์อนามัยสิ่งแวดล้อม"
  8. งานสนับสนุนอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ตุ้มโอมฮักแพง 31 ชุมชน ในเขตเทศบาล
  9. โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  10. ถวายสังฑทาน กับท่านพระครูอุดมพัฒนาธร ณ วัดโนนคำกลาง