สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง และร่วมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน สำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง น้ำรอระบาย บริเวณบ้านตลาด ในการนี้ นายอำเภอเดชอุดม(นายเมธาสิทธิ์ ฉัตรคุปชนรดี) ร่วมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนี้ด้วย และเทศบาลเมืองเดชอุดม ขอขอบคุณ นายพิมล สัมฤทธิ์ เจ้าของพื้นที่ส่วนบุคคล ที่อนุญาตให้เทศบาลเมืองเดชอุดมขุดดินในพื้นที่เพื่อทำช่องทางระบายน้ำชั่วคราวไปยังห้วยตลาด

อ่านเพิ่มเติม...

รวมภาพบรรยากาศ การร่วมทำกิจกรรมโครงการการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ประจำปี 2560

    รวมภาพบรรยากาศ การร่วมทำกิจกรรมโครงการการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การสร้างความปลอดภัยทางน้ำ) ประจำปี 2560

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การสร้างความปลอดภัยทางน้ำ) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสรีสุระ

อ่านเพิ่มเติม...

ออกเฝ้าระวังและสำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง น้ำรอระบาย บริเวณถนนประชาศิริ บ้านตลาด และตรวจวัดระดับน้ำที่สะพานลำน้ำโดม

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ออกเฝ้าระวังและสำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง น้ำรอระบาย บริเวณถนนประชาศิริ บ้านตลาด และตรวจวัดระดับน้ำที่สะพานลำน้ำโดม

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบดอกไม้จันทน์ จากชุมชนตลาด 1 มอบดอกดารารัตน์ และดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมโครงการกับทางเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 3000 ดอก

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม รับมอบดอกไม้จันทน์ จากชุมชนตลาด 1 มอบดอกดารารัตน์ และดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมโครงการกับทางเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 3000 ดอก ขอขอบคุณ คุณแม่สนาน อัคคปัสสา และคุณแม่สุนีย์ ลิ้มวงษ์ทอง ชุมชนตลาด 1 

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง น้ำรอระบาย บริเวณบ้านชัยอุดม

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม นายสิทธิเดช ประจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานกองช่าง สำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง น้ำรอระบาย บริเวณบ้านชัยอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

มอบรางวัลแด่คณะผู้จัดทำต้นเทียนโบราณ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม จากประกวดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และ นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม มอบรางวัลแด่คณะผู้จัดทำต้นเทียนโบราณ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม จากประกวดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมถวายพ่อแห่งแผ่นดิน

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และ นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมถวายพ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ณ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนชุมชน ร่วมงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ จากวัดเมืองเดช เพื่อเดินทางเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

     วันที่ 8 กรกฏาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ จากวัดเมืองเดช เพื่อเดินทางเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
  2. ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  3. เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวชุมชนที่รวมพลังจิตอาสาประชาชน แม่ค้าในชุมชน หมู่ 24 ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
  4. เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
  5. เยี่ยมชมและมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจช่างทำต้นเทียนโบราณตามคุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาล 7 คุ้มวัด
  6. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2 และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 3
  7. ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา วัดเมืองเดช ที่จะนำต้นเทียนร่วมเข้าประกวดเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2560
  8. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์
  9. ร่วมงานต้อนรับ ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยและคณะ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม
  10. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก