สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองเดชอุดม นำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ( ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560) รับความช่วยเหลือเบื้องต้น

    วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ( ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560) ซึ่งทางเทศบาลได้ทำการลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 18 ราย โดยมีผู้สูงอายุทั้งหมด 8 ราย รับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้งสูงอายุ กรณีประสบปัญหาอุทกภัย จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมชี้แจง และซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม

    วันที่ 25 ตุลาคม 2560 อำเภอเดชอุดม นำโดย นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม พร้อมทั้ง นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และเหล่าบรรดาจิตอาสา ร่วมประชุมชี้แจง และซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม และจิตอาสา ร่วมกันกวาด ทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าหอนาฬิกา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

    วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม และจิตอาสา ร่วมกันกวาด ทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าหอนาฬิกา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีส่งมอบหีบเพลิง ไฟพระราชทาน เพื่ออัญเชิญไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 อำเภอเดชอุดม นำโดย นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม พร้อมทั้ง นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีส่งมอบหีบเพลิง ไฟพระราชทาน เพื่ออัญเชิญไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ พล.ต.ตร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ตรวจเยี่ยมสถานที่วางดอกไม้จันทน์ ของอำเภอเดชอุดม

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมต้อนรับ พล.ต.ตร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ตรวจเยี่ยมสถานที่วางดอกไม้จันทน์ ของอำเภอเดชอุดม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสม ณ วัดเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ (รอบที่สอง)

     วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ (รอบที่สอง) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประปุมเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าสำนักงานอำเภอเดชอุดม

      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าสำนักงานอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคุณครู รร.อนุบาลเทศบาลฯ คนใหม่ ที่เข้ารายงานตัวอย่างเป็นการ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเดชอุดม

    วันที่ 20 ตุลาคม 2560  นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม  ต้อนรับคุณครู รร.อนุบาลเทศบาลฯ คนใหม่ ที่เข้ารายงานตัวอย่างเป็นการ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดเวตวันวิทยาราม

    วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมกำกับติดตามงานห้วงเดือนตุลาคม ของหัวหน้าสถานศึกษาและครู รร.อนุบาลฯ และศูนย์เด็กฯ ในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม

      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ประชุมกำกับติดตามงานห้วงเดือนตุลาคม ของหัวหน้าสถานศึกษาและครู รร.อนุบาลฯ และศูนย์เด็กฯ ในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมกันจัดเตรียมทำความสะอาดสถานที่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเวตวันวิทยาราม
  2. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปี 2560
  3. ร่วมโครงการอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  4. ร่วมงานพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  5. ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  6. ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  7. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เหตุวาตภัย) เพื่อเป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  8. ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ณ สวนเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จย่า อ.เดชอุดม
  9. ร่วมงานกวนข้าวทิพย์ ณ วัดชัยอุดม อำเภอเดชอุดม
  10. ประชุม เจ้าหน้าที่ พนักงาน กองการศึกษาฯ เพื่อวางแผนการเตรียมดำเนินงาน ในต้นปีงบประมาณ 2561