สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 24 June 2017 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

    วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชน ร่วมงานกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 24 June 2017 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย ณ .บ้านเลขที่ 154 หมู่ 8 อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย ณ .บ้านเลขที่ 154 หมู่ 8 อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมงานพิธีเจิมเทียนพรรษา วัดเมืองเดช ที่จะนำต้นเทียนร่วมเข้าประกวดเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล และประชาสัมพ

   วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมงานพิธีเจิมเทียนพรรษา วัดเมืองเดช ที่จะนำต้นเทียนร่วมเข้าประกวดเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล และประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560

   วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน โดยศาลจังหวัดเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

   วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน โดยศาลจังหวัดเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับกรมทางหลวง ขุดลอกคลอง บริเวณถนนประชาและ บริเวณแยกตลาดสดเทศบาล 1

   วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจดูงานลอกคลอง ของงานป้องกันฯ ซึ่งเทศบาลร่วมกับกรมทางหลวง บริเวณถนนประชาบริเวณแยกตลาดสดเทศบาล 1และบริเวณถนนประชา

อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.)

   วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม รับการประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.)

อ่านเพิ่มเติม...

งานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา-อาชีพเด็กและเยาวชน (การพับผ้าและการผูกผ้า)

   วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนในเขตเทศบาล ร่วมงานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา-อาชีพเด็กและเยาวชน (การพับผ้าและการผูกผ้า) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่สำรวจที่น้ำท่วมขัง บริเวณบ้านตลาด และ บริเวณหน้าวัดแสงเกษม

   วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล สำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง บริเวณบ้านตลาด และ บริเวณหน้าวัดแสงเกษม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

   วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกคลองระบายน้ำ บริเวณแยกไปรษณีย์ และถนนประชา
  2. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เหตุอัคคีภัย)
  3. ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 154 หมู่ 8 อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
  4. ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ติดตาม ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของ อปท. ณ ห้องประชุมศรีสุระ
  5. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
  6. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.พุทธไธสง จ.บุรีรัมย์
  7. การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
  8. ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  9. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ บริเวรหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม
  10. วันเทศบาล ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองเดช