สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีส่งมอบโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

    วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมพิธีส่งมอบโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมซักซ้อมเตรียมการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 กองการศึกษาฯ

    วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 ในวันที่ 1 ตุลาคม  ของหัวหน้าสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.อนุบาลฯ และ ศพด. ในสังกัด 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

    เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดเวตวันวิทยาราม และอัญเชิญถุงเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ท่าน้ำวัดแสงเกษม

    วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมงานพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดเวตวันวิทยาราม และอัญเชิญถุงเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ท่าน้ำวัดแสงเกษม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม

    วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม นำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ( ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560) รับความช่วยเหลือเบื้องต้น

    วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ( ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560) ซึ่งทางเทศบาลได้ทำการลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 18 ราย โดยมีผู้สูงอายุทั้งหมด 8 ราย รับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้งสูงอายุ กรณีประสบปัญหาอุทกภัย จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมชี้แจง และซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม

    วันที่ 25 ตุลาคม 2560 อำเภอเดชอุดม นำโดย นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม พร้อมทั้ง นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และเหล่าบรรดาจิตอาสา ร่วมประชุมชี้แจง และซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม และจิตอาสา ร่วมกันกวาด ทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าหอนาฬิกา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

    วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม และจิตอาสา ร่วมกันกวาด ทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าหอนาฬิกา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีส่งมอบหีบเพลิง ไฟพระราชทาน เพื่ออัญเชิญไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 อำเภอเดชอุดม นำโดย นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม พร้อมทั้ง นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีส่งมอบหีบเพลิง ไฟพระราชทาน เพื่ออัญเชิญไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ พล.ต.ตร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ตรวจเยี่ยมสถานที่วางดอกไม้จันทน์ ของอำเภอเดชอุดม

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมต้อนรับ พล.ต.ตร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ตรวจเยี่ยมสถานที่วางดอกไม้จันทน์ ของอำเภอเดชอุดม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสม ณ วัดเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ (รอบที่สอง)
  2. ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าสำนักงานอำเภอเดชอุดม
  3. ต้อนรับคุณครู รร.อนุบาลเทศบาลฯ คนใหม่ ที่เข้ารายงานตัวอย่างเป็นการ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเดชอุดม
  4. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดเวตวันวิทยาราม
  5. ประชุมกำกับติดตามงานห้วงเดือนตุลาคม ของหัวหน้าสถานศึกษาและครู รร.อนุบาลฯ และศูนย์เด็กฯ ในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม
  6. ร่วมกันจัดเตรียมทำความสะอาดสถานที่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเวตวันวิทยาราม
  7. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปี 2560
  8. ร่วมโครงการอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  9. ร่วมงานพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  10. ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช