สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกคลองระบายน้ำ บริเวณแยกไปรษณีย์ และถนนประชา

    วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกคลองระบายน้ำ บริเวณแยกไปรษณีย์ และถนนประชา เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงฝนตกที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย การระบายน้ำเกิดความล่าช้า ซึ่งเทศบาลเมืองเดชอุดมได้ทำการประสานงานกับทางกรมการทางหลวงไว้เรียบร้อยแล้ว และเวลา 15.00 น. นายณัฏฐ์วัฒน์ ศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายสิทธิเดช ประจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง และทีมงาน ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่บริเวณสามแยกถนนประชา หน้าโรงเรียนนาคสมุทรเกี่ยวกับเรื่องระบบระบายน้ำร่วมกันระหว่างเทศบาลฯกับหมวดทางหลวงเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เหตุอัคคีภัย)

    วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายองอาจ สารพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนป่าก่อ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (เหตุอัคคีภัย) เพื่อเป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 154 หมู่ 8 อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

    วันที่ 20 พฤษภาคม 2560  เวลาประมาณ 19.40 น. ป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดช ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 154 หมู่ 8 อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ พนักงานดับเพลิงฯ ช่วยกันดับเพลิง จนสงบ และไม่ลุกลามไปบริเวณอื่น ทั้งนี้ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ติดตาม ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของ อปท. ณ ห้องประชุมศรีสุระ

    วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี มีโอกาสได้ต้อนรับ นายสมศักดื์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเดชอุดม ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ติดตาม ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของ อปท. ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม เทศบาลเมืองเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.พุทธไธสง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.พุทธไธสง จ.บุรีรัมย์ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย นายองอาจ สารพัฒน์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ บริเวรหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

     วันที่ 25 เมษายน 2560 นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และชุมชน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเดชอุดมแและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ บริเวรหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันเทศบาล ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองเดช

    วันที่ 24 เมษายน เนื่องในวันเทศบาล นายสุุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล หน่วยงานองค์กรต่างๆ และชุมชน ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงศาลปู่ขาว พระพุทธรูปประจำเทศบาล และศาลพระพรหม และในเวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ. ห้องประชุมศรีสุระ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงศาลปู่ตา (ศาลเจ้าพ่อพระภูมิ) อำเภอเดชอุดม
  2. โครงการเปิดอบรมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
  3. ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาส วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2560 ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม
  4. ร่วมงานพิธีทำบุญประจำปี เนาตลาดสดเทศบาลเมืองเดชอุดม1
  5. ร่วมงานพิธีรับ-มอบรถจักรยานให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 110 คัน ณ อุโบสถ วัดป่าไทรงาม
  6. เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2560
  7. เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2560
  8. ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ จังตระกุล และภรรยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  9. ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม
  10. มอบเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์