สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนน คสล. จำนวน 3 สาย ประจำปีงบประมาณ 2558

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดมมีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบ E-Auction โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนน คศล. จำนวน 3 สาย ประจำปีงบประมาณ 2558 วงเงินงบประมาณ 4,224,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-362324

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<