สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค-ซอยหนองญ้าม้า 1)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค-ซอยหนองญ้าม้า 1) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 651,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<