สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสนามม้า (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยสรเดช 2)

Share

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสนามม้า (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยสรเดช 2) วงเงินงบประมาณ 377,000 บาท กำนหนดราคากลาง วันที่ 17 ส.ค. 2559 เป็นเงิน 377,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<