สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2560

Share
   

       วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ กองการศึกษา ได้จัด โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ.ศูนย์ปฏิบัติ "แสงธรรมส่องชีวิต" วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี