สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

Share
   

     ประชาสัมพันธิ์ การเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สมัครได้ที่ว่าการอำเภอที่ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นั้นได้ สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 กันยายน 2560 สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม (งานถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)