สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี

Share
   

    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี เข้าศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยท่าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายณัฎฐวัฒน์ ศรีสังวาลย์ เป็นผู้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี