สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประชาสัมพันธ์บอร์โทรศัพท์ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share
   

    เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์บอร์โทรศัพท์ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-4536-2778 สถานีดับเพลิงหลัก สามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเบอร์ 0-4525-1273 สถานีดับเพลิงย่อย สามารถติดต่อได้หลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป