สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

สวัสดีปีใหม่ 2561

Share

     สวัสดีปีใหม่ 2561

 อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ
 ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์
 สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง
 ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน
    นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม