สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ร่วมนำกระเช้าเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

Share

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และหัวหน้าส่วนราชการ นำกระเช้าเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งมี 2 ราย ได้แก่ นายจันทา งามพันธุ์ ชุมชนแสนตอ อายุ 101 ปี และนางนา กันยามา ชุมชนป่าก่อ อายุ 106 ปี