วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:08

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ครั้งที่ 3) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ครั้งที่ 3) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ