เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองแสงใต้ 2

นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วน พนักงาน และชุมชนหนองแสงใต้ เยี่ยมชม การทอผ้าเช็ดเท้า ของชุมชนบ้านหนองแสงใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ