เยี่ยมบ้านโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี, นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม, นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม, กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมเยี่ยมชมบ้านผู้สูงอายุ นางเรียน ทัศนารักษ์ บ้านเลขที่ 342 หมู่ 8 บ้านป่าก่อ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ