ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดมได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้ร่วมจัดกิจกรรม (กิน กอด เล่น เล่า) เพื่อรับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ด้วย

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ