โครงการชาวอุบลร่วมใจ ต้านภัยร้ายโรคไข้เลือดออก

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และจิตอาสา ร่วมโครงการชาวอุบลร่วมภัย ต้านภัยร้ายโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติจากนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการและเดินเยี่ยมชุมชน เพื่อให้คำแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ณ เขตชุมชนบ้านชัยอุดม บริเวณหนองมันปา หลังสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ