Hot News :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ อสม. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ