Print this page

มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาล จำนวน 37 ราย