โครงการนายอำเภอเดชอุดมพบประชาชน (พชอ...ยิ้ม)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมโครงการนายอำเภอเดชอุดมพบประชาชน (พชอ...ยิ้ม) ร่วมกับการออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิตโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ