โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมงานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุระ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ