ข่าวกิจกรรม

1 มกราคม 2562 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และได้รับเกียรติจากนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในงานพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเดชอุดม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมโครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วน พนักงาน และชุมชนหนองแสงใต้ เยี่ยมชม การทอผ้าเช็ดเท้า ของชุมชนบ้านหนองแสงใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"

     ภาพกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตของเทศบาลเมืองเดชอุดม

     เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมประชุมนโยบายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

     เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค. 2561 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

     เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 "รักนิรันดร์ วันเกษียณ" งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ผู้มีเกียรติร่วมานอย่างคับคั่ง

     เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2561 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลเมืองเดชอุดม

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 3 จาก 3

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ