ข่าวกิจกรรม

    

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ มณฑลพิธีพอประชุมอำเภอเดชอุดม

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาล จำนวน 37 ราย

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 การฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม และประชาชนทั่วไป หลักสูตร การทำขนมไทย ขนมเทียน ข้าวต้มมัด
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 การฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม และประชาชนทั่วไป หลักสูตร การทำไม้หนีบแบงค์ทำบุญ (ไม้สวรรค์)
วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 การฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม และประชาชนทั่วไป หลักสูตร พับเหรียญโปรยทาน

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุขาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ออกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ได้ลงทะเบียนยืนยันตน ในเขตเทศบาล เพื่อรับเบี้ยฯประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ