ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมโครงการอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องรับรองสภา เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 การฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม และประชาชนทั่วไป หลักสูตร การทำพานบายศรีและขันบากเบง

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุด 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ อสม. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

ขุดลอกท่อระบายน้ำ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับ หมวดการทางเดชอุดม และ แขวงการทางเดชอุดม ขุดลอกท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม จากบริเวณหน้า โรงเรียนเดชอุม - แยกไปรษณีย์

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ