ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และจิตอาสา ร่วมโครงการชาวอุบลร่วมภัย ต้านภัยร้ายโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติจากนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการและเดินเยี่ยมชุมชน เพื่อให้คำแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ณ เขตชุมชนบ้านชัยอุดม บริเวณหนองมันปา หลังสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ณ วัดเวตวันวิทยาราม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ ชุมชน ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณมณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชุดม

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และชุมชน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคคราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

วันที่ 24 เมษายน เนื่องในวันเทศบาล นายสุุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล หน่วยงานองค์กรต่างๆ และชุมชน ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงศาลปู่ขาว พระพุทธรูปประจำเทศบาล และศาลพระพรหม และในเวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมศรีสุระ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดมได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้ร่วมจัดกิจกรรม (กิน กอด เล่น เล่า) เพื่อรับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประชุมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมศรีสุระ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ