ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มกราคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี, นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม, นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม, กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมเยี่ยมชมบ้านผู้สูงอายุ นางเรียน ทัศนารักษ์ บ้านเลขที่ 342 หมู่ 8 บ้านป่าก่อ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์

1 มกราคม 2562 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และได้รับเกียรติจากนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในงานพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเดชอุดม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 และได้จัดแสดงสินค้า OTOP กลุ่มผลิตทอผ้าเช็ดเท้า บ้านหนองแสงใต้ ชุมชน 2 หมู่ 5 ต.เมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จากงบประมาณของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" ให้กับแขกผู้เกียรติและผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมโครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วน พนักงาน และชุมชนหนองแสงใต้ เยี่ยมชม การทอผ้าเช็ดเท้า ของชุมชนบ้านหนองแสงใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"

     ภาพกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตของเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้เยี่ยมชมและสนับสนุนสินค้า OTOP กลุ่มผลิตทอผ้าเช็ดเท้า บ้านหนองแสงใต้ ชุมชน 2 หมู่ 5 ต.เมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จากงบประมาณของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน"

     เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมประชุมนโยบายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ